Lékárenská péče


Obecné informace k tématu

farmacie, farmaceutický asistent, farmaceut, specializační vzdělávání, atestace, příprava k atestaci, vzdělávací akce

Lékárenská /farmaceutická/ péče je v současné době deklarována jako „zodpovědné poskytování léčby pomocí farmak, která má za cíl dosažení konkrétních výsledků za účelem zlepšení kvality života pacientů“. Definice Lékárenské péče vychází z obecných principů farmakoterapie, které jsou:

 • léčba nemoci
 • eliminace nebo zmírnění příznaků nemoci
 • zastavení nebo zpomalení postupu nemoci
 • předcházení nemoci nebo jejích symptomů

Na rozvoji poskytované Lékárenské péče se významně podílí farmaceutické školství a na něj navazující specializační a celoživotní vzdělávání.

Vzdělávací akce pořádané subkatedrou farmacie v NCO NZO jsou určené pro farmaceutické asistenty a farmaceuty. Jedná se o specializační vzdělávání a jednodenní kurzy, které jsou součástí celoživotního vzdělávání.

Specializační vzdělávání:
Farmaceutičtí asistenti se mohou v NCO NZO specializovat v těchto specializačních oborech:
 • Specifické lékárenské činnosti
 • Zdravotnické prostředky
 • Příprava radiofarmak

 

Farmaceuti mohou v rámci svého specializačního vzdělávaní absolvovat v NCO NZO tyto předatestační kurzy:
 • Základy zdravotnické legislativy
 • Novinky ve farmacii a zdravotnictví
Jednodenní kurzy zaměřené vždy na konkrétní zdravotnické téma, spadají do celoživotního vzdělávání. Jsou společné pro farmaceuty a farmaceutické asistenty.
Cílem je:
Na rozvoji Lékárenské péče se do značné míry podílí i postgraduální vzdělávání lékárníků a farmaceutických asistentů, které umožňuje aktivní přístup ke kvalitním odborným informacím. To je i cílem všech vzdělávacích akcí, které každoročně nabízí subkatedra farmacie NCO NZO odborným farmaceutickým pracovníkům.
Touha užívat léky je snad nejvýraznějším rysem, který lidi liší od zvířat.
William Osler

 

Zpět nahoru

Novinky

 • Vzdělávací programy specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.
  Kde hledat a jak najít?
  Na stránkách www.mzcr.cz / sekce Odborník / Zdravotník / Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Vzdělávání – Akreditace / Specializační vzdělávání – Vzdělávací programy…/ Farmaceutický asistent (podrobný obsah všech vzdělávacích programů specializačního vzdělávání)
Zpět nahoru

Zajímavé články

Vzdělávací programy specializačního vzdělávání farmaceutických asistentů v plném znění:
www.mzcr.cz / Odborník-Zdravotník / Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Vzdělávání-Akreditace / SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ / Vzdělávací programy specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Zpět nahoru

Fórum

Diskuzní fórum je k dispozici v LMS Moodle. Abyste jej mohli využívat je nutné přihlášení.

Zpět nahoru

Otestujte své znalosti a odpovězte na následující otázky. Každá otázka má jen jednu správnou odpověď.

1) Která léčiva slouží k zástavě krvácení?

warfarin
PAMBA, adstringencia, deriváty celulózy
xabany

2) Anémie

jsou léčeny kyselinou listovou, vitamínem B12 a železem
je nedostatek bílých krvinek
jsou nezávažná onemocnění, která není potřeba léčit farmaky

3) Sedativa a hypnotika nejsou zastoupena ve skupině:

benzodiazepinů
barbiturátů
purinových alkaloidů

4) Které tvrzení o extraktu z třezalky tečkované je pravdivé:

výrazně dráždí celý trávicí trakt
dlouhodobé užívání vede k depresím
má fotosenzitivní účinky a četné lékové interakce

5) Pro paracetamol platí:

lze použít u dospělého člověka v celkové denní dávce až 8000 mg
lze použít u dětí v celkové dávce až 100 mg/kg/den
při překročení maximálních dávek je toxický pro játra a ledviny

6) Vyberte pravdivé tvrzení pro kyselinu acetylsalicylovou?

má účinky hemostatické, antipyretické a analgetické
nevyvolává alergie
je nebezpečná ve 3. trimestru těhotenství

7) Co platí pro ibuprofen?

patří mezi NSA
lze nasadit bezpečně také u nedonošených novorozenců
má účinky analgetické, antiflogistické, antipyretické a antialergické

8) Lokální hydrokortizon v HVLP masti?

lze používat každý den dlouhodobě
lze nanášet 1-2x denně co nejkratší možnou dobu
není volně prodejný

9) Co je pravdivé o lokální antikoncepci PHARMATEX (benzalkonium)?

má spermicidní a antiseptické účinky
přípravky s benzalkoniem nejsou volně prodejné
může selhat, pokud není dodržen dvouhodinový odstup od použití mýdla

10) Které tvrzení o kyselině borité je nepravdivé?

má uplatnění v léčbě vaginálních kandidóz
je výrazným antiseptikem
není doporučována pro děti do 10 let

11) Jaké účinky mají jodové sloučeniny?

antialergické
antiseptické, dezinfekční, antimykotické i antivirové
antiseptické a dezinfekční, nejsou účinné jako antimykotika ani antivirotika

12) Mezi cholagoga patří:

hymekromon
digoxin
loperamid

13) O laxativech platí:

jednotliví zástupci se příliš neliší dobou nástupu účinku
mezi nejbezpečnější laxativa patří antrachinonové deriváty
pro léčbu chronické zácpy jsou vhodné objemové a osmotické látky

14) Probiotika – vyberte pravdivé tvrzení

jejich terapeutický přínos nebyl prokázán, proto nejsou žádná registrována jako HVLP
synonymem je výraz prebiotika
se označují jako eubiotika

15) Zástupcem expektorancií (mukolytik) je?

kodein
dextrometorfan
acetylcystein

 
Zpět nahoru

Seznam doporučené literatury a zdrojů

Kompletní seznam naleznete v LMS Moodle po přihlášení.

LÜLLMANN, Heinz, Klaus MOHR, a Lutz HEIN. Barevný atlas farmakologie. 4. české vyd. Praha: Grada, 2012. 366 s. ISBN 978-80-247-3908-3.
SLÍVA, Jiří a Martin VOTAVA. Farmakologie. 1. vyd. Praha: Triton, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7387-500-8.

Zpět nahoru

Kalendář akcí


 
pracuji...
Zpět nahoru